Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ 01-10-2019 ΣΤΟ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ TO ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ E-MAIL ΣΤΗΝ Κα ΕΙΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
(sfakianaki@hmu.gr), ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ:
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟ, E-MAIL, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ., ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ», «ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ», «ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ», ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών θα περιλαμβάνει:
 Εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων διάγνωσης της παχυσαρκίας – εκτίμησης της μεταβολής της σύστασης σώματος, με πραγματοποίηση εξειδικευμένων μετρήσεων όπως, η υδροστατική ζύγιση, η βιοηλεκτρική εμπέδηση, NIR κ.ά.
 Εφαρμογή και σύγκριση διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης της φυσικής δραστηριότητας και υπολογισμού της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης.
 Χρήση επιταχυνσιομέτρων για την καταγραφή της ενεργειακής δαπάνης – εφαρμογή
πρωτοκόλλων – ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 Διερεύνηση της σχέσης φυσικής δραστηριότητας, παχυσαρκίας και υγείας.
 Χρήση μονάδων καταγραφής καρδιακής συχνότητας και υπολογισμός της ενεργειακής δαπάνης με χρήση εξισώσεων.
 Εκτίμηση της ενεργειακής δαπάνης με χρήση ερωτηματολογίων και σύγκριση με την
μετρούμενη ενεργειακή δαπάνη.
 Αξιολόγηση μορφολογικών δεικτών όπως, μετρήσεις διαμέτρων και περιφερειών του κορμού και των άκρων για τον προσδιορισμό του σωματογράμματος.
 Μέτρηση της πρόσληψης οξυγόνου και του μεταβολισμού ηρεμίας. Υπολογισμός της
ποσοστιαίας αναλογίας υδατανθράκων και λιπών που μεταβολίζονται στην ηρεμία και σε
υπομέγιστη άσκηση – σύγκριση με δεδομένα πρόσληψης (π.χ. από ερωτηματολόγια).
 Η εφαρμογή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί, τόσο σε δείγματα υγιούς πληθυσμού, όσο και σε ασθενείς, σε συνεργασία με τις κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τις οποίες συνεργάζεται το Τμήμα κατά τα τελευταία έτη. Ως εκ τούτου, απαιτείται να δηλωθεί η
διαθεσιμότητα των υποψήφιων φοιτητών στο Ηράκλειο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ