Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ (συγκεντρωτικά όλες οι σχετικές ανακοινώσεις)

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Διαδικασία ταυτοπροσωπίας και χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ
Εγγραφές πρωτοετών χωρίς ΑΜΚΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2019-20) ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.