Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

The Foodture: International co-creation week from 20-24 April 2020 for student and teachers in the field of nutrition and dietetics

One week collaborating with fellow students on sustainability, innovation and entrepreneurship in dietetics. Without registration fee! Organized by AP University of Applied Sciences Antwerp and The Hague University of Applied Sciences (HHS).
All information, programme and registration available on www.thefoodture.com