Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διακοπή λειτουργίας email, eclass, ιστοσελίδες

Τα συστήματα πληροφορικής και δικτύων στο Ηράκλειο θα σταματήσουν να λειτουργούν την Τετάρτη 27/10 στις 22:00 και θα επανέλθουν Σάββατο 30/10 στις 07:00. Δεν θα λειτουργούν emaileclass , κεντρική ιστοσελίδα , ιστοσελίδες τμημάτων και εργαστηρίων. Δεν θα είναι διαθέσιμες καθόλου ψηφιακές υπηρεσίες.