Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενισχυτική διδασκαλία στα διαιτολογικά μαθήματα

Στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας στα διαιτολογικά μαθήματα θα γίνουν φροντιστηριακά μαθήματα για όλους τους φοιτητές.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα για τον μήνα Ιούλιο είναι τα εξής:

  • Παρασκευή 16/07, 19.00-20.00         DRIS
  • Σάββατο, 17/07, 12.00-13.00            NCP
  • Δευτέρα 19/07, 18.00-19.00              CVD
  • Παρασκευή 30/07, 18.00-19.00        Growth Charts
  • Σάββατο 31/07, 12.00-13.00             NCP

Εγγραφή στο μάθημα Φροντιστηριακά Μαθήματα 2021-22 (NDS184)