Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID 19

Από σήμερα Τρίτη 3/11/2020, σύμφωνα με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02.11.2020
ΚΥΑ (ΦΕΚ 4828/τ. Β΄/ 02.11.2020), « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19», αναστέλλεται κάθε είδους
εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

Συγκεκριμένα:
1. Οι Θεωρίες και οι Ασκήσεις Πράξεις των Μαθημάτων θα συνεχιστούν με τηλε-
εκπαίδευση,
2. Με τηλε – εκπαίδευση θα διδαχθούν και όσα εκ των εργαστηριακών Μαθημάτων
των 1 ου 3 ου και 5 ου εξαμήνου μπορούν να διδαχθούν εξ αποστάσεως, σε συνεννόηση
πάντα με τους διδάσκοντες.
3. Της διαδικασίας της τηλε- εκπαίδευσης εξαιρούνται τα εργαστηριακά Μαθήματα
του 7 ου εξαμήνου σπουδών και εφόσον η διδασκαλία τους προϋποθέτει τη φυσική
παρουσία των φοιτητών.

Από τη Διοίκηση του Τμήματος