Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Eξέταση του μαθήματος Βιοχημεία μεταβολισμού Ε

Η εξέταση του μαθήματος Βιοχημεία μεταβολισμού Ε , θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 19/1/22 ώρα 9:00 – 11:00.
Η εξέταση αφορά νέους (Γ’ εξάμηνο) και παλιούς φοιτητές.

Οι φοιτητές του Ε’ εξαμήνου (που δεν εξετάστηκαν πέρυσι) θα εξεταστούν την
Παρασκευή 14/1/22 ώρα 9:00 – 11:00

Ο διδάσκων
Δεδεψίδης Ευάγγελος