Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Ευχόμαστε να έχετε όλοι καλή επιστροφή στο Τμήμα και να είστε υγιείς.
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 107981/Ζ1/20.8.2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Β. Διγαλάκη και Υπουργού Υγείας, Β. Κικίλια με θέμα: «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του Κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της
επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»:

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό
προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων
(γραπτές και προφορικές). Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς
κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους
κοινόχρηστους χώρους των εστιών.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Β’ 3473/20-8-2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού_ Επαναληπτική Εξεταστική_Σεπτέμβριος 2020_1