Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μικρόφωνο Αμφιθέατρο Α’

Απομακρύνθηκε μικρόφωνο, μέρος διδακτικού εξοπλισμού, από το Αμφιθέατρο Α’. Μετά από πληροφόρηση ενημερώθηκε η διοίκηση για το άτομο που το απομάκρυνε. Το μικρόφωνο να παραδοθεί άμεσα μέσω τρίτου στο κυλικείο του τμήματος. Ο αίτιος κινδυνεύει με σοβαρές συνέπειες αν δεν ανταποκριθεί.

Εκ της διοίκησης