Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022,Θαλασσινός Νίκος

Ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022,Θαλασσινός Νίκος

Καθημερινά 10.00-13.00 είμαι διαθέσιμος στο γραφείο μου. Ηλεκτρονικά επικοινωνούμε στο email: thalassinos@hmu.gr

Ευχαριστώ,

Θαλασσινός Νίκος