Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Εργαστήριο)

Το μάθημα Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Εργαστήριο) θα διδάσκεται
θεωρητικά κάθε Πέμπτη 12:00 – 14:00 μέσω τηλεδιάλεξης, για όλα τα
εργαστηριακά τμήματα. Όταν ξεκινήσουν οι δια ζώσης διδασκαλίες, οι
διαλέξεις θα πραγματοποιούνται στις ώρες που έχουν οριστεί κ υπάρχουν
στο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.

Ο Διδάσκων