Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας

Την Παρασκευή 27/11/2020 από τις 12:00 – 2:00 θα γίνει σεμινάριο βιβλιογραφίας. Όσοι
φοιτητές θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο πρέπει να κάνουν εγγραφή στο eclass.
Στα μαθήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπάρχει η επιλογή Σεμινάριο
Βιβλιοθήκης.

Βιβλιοθήκη.
Ριτζάκης Γεώργιος