Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Έργα

Εδώδιμα αυτοφυή της Κρήτης ως εναλλακτικές νέες καλλιέργειες συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία υποβάθμισης εδάφους και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» Συντονιστής: Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ, Μέλος Επιχειρησιακής Ομάδας: Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ΕΛΜΕΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ καθηγήτρια Αντωνία Ψαρουδάκη. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.»
Promoting Entrepreneurship and Gastronomy Tourism, 2023-ongoing,  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  στο πλαίσιο του EU Programmes, ERASMUS+
Metabolite signatures of Mediterranean diet, cognitive change and AD risk, , 2023-2026, Alzheimer’s Association Research Grant
«Κρητικό-Μεσογειακό πρότυπο διατροφής ως διαχρονικό εργαλείο προαγωγής και προάσπισης της υγείας και καινοτομίας στην κοινότητα, 2022-2024, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
«Μεταφράζοντας την επιστημονική γνώση κοινοτικών παρεμβάσεων σε στρατηγικές δημόσιας υγείας για την πρόληψη καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες», 2022-2024, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Διαχείριση βάρους κατά τη μετα-Covid εποχή: Καταγραφή, παρέμβαση και προετοιμασία κλιμάκωσης στον πληθυσμό της Κρήτης, με στόχο τη βελτίωση της πρόγνωσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, 2022-2023, , Περιφέρεια Κρήτης
Exploitation of Mesquite Tree (Prosopis laevigata) as a Sustainable Source of Food with High Nutritional and Economical Value in the Mezquital Valley, Hidalgo Mexico, 2021, BBSRC – Newton fund
«Εδώδιμα αυτοφυή της Κρήτης ως εναλλακτικές νέες καλλιέργειες συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία υποβάθμισης εδάφους και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», Μ16ΣΥΝ2-00283, ΜΕΤΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
“Καινοτόμα αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές: Προώθηση Ελιάς και Ελαιολάδου”, Μ16ΣΥΝ-00608, ΜΕΤΡΟ 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δράσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης,  2021-2024, Περιφέρεια Κρήτης
«NanoBioPack», Αειφόρες συσκευασίες τροφίμων με βάση αιθέρια έλαια σε πολυμερείς μήτρες,2020-ongoing, Συνολικός Προϋπολογισμός χχχ € , Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Agro4Crete,Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στον Τομέα της Αγροδιατροφής, 2018-202, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Δημιουργία Δομής Στήριξης – Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής Επιχειρηματικότητας), 2018-2021,
«Τρώγω Κρητικά Ζω Υγιεινά» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: «ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» με Κ.Α.2020ΕΠ00200010 ΣΑΕΠ002 Υποέργου 4 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» 2021-2022   Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
«CRETAN GREENS 4CLIMA PRO» «Εδώδιμα αυτοφυή της Κρήτης ως εναλλακτικές νέες καλλιέργειες συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία υποβάθμισης εδάφους και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 2023-2025, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Αρχιμήδης Ι
Αρχιμήδης ΙΙ
Αρχιμήδης ΙΙΙ (υποέργο 7)
Μετάβαση στο περιεχόμενο