Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Διοίκηση Τμήματος
Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαρκάκης
Τηλ: 2810379273
Email: gmark@hmu.gr

Διοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη της Γραμματείας του τμήματος είναι η κ. Παπαθανασάκη Κατερίνα
28430-29497
Email: papathanasaki@hmu.gr
Fax: 2843026683

Κουρουπάκη Νεκταρία, 28430-29492, nektaria@hmu.gr
Λεθιωτάκης Παύλος, 28430-20005, pavlos@hmu.gr
Πατσιανωτάκη Κατερίνα, 28430-28286, patsianokat@hmu.gr
Ριτζάκης Γιώργος, 28430-29495, georritz@hmu.gr