Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές Τμήματος

Το τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία του οργανώνει σειρά επιτροπών. Αυτές απαρτίζονται από τα μέλη του τμήματος και συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)
1. Δρ. Γ.Α. Φραγκιαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος, Πρόεδρο Επιτροπής
2. Δρ. Β. Ζαφειρόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος, μέλος
3. Δρ. Α. Μαρκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος, μέλος

Ο Δρ. Φραγκιαδάκης δραστηριοποιείται στη γνωστική περιοχή της Διατροφής και Μεταβολισμού και Ποιότητας Τροφίμων.
Ο Δρ. Ζαφειρόπουλος στη γνωστική περιοχή της Σύστασης του Ανθρώπινου Σώματος, της
Εργομετρίας για Διαιτολόγους, της Φυσικής, καθώς και στο ευρύτερο πεδίο της Φασματοσκοπίας – Φυσικοχημείας.
Τέλος, η Δρ. Μαρκάκη στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Διατροφής, της Εφαρμοσμένης
Διαιτητικής και στη Διαιτητική των Νεφροπαθών.
Ο συνδυασμός των τριών (3) μονίμων ΔΕΠ καλύπτει μεγάλο εύρος στην καρδιά των
ενδιαφερόντων του Τμήματος και επιτρέπει τη διατύπωση απόψεων και κρίσεων σε σχέση με τα απαιτούμενα από την ΑΔΙΠ».

Επιτροπή πρακτικής άσκησης

    1. Δρ. Ασπασία Σπυριδάκη, Λέκτορας του Τμήματος, Πρόεδρο της Επιτροπής
    2. Σφακιανάκη Ειρήνη, Ε.Τ.Ε.Π. Διαιτολογίας του Τμήματος, μέλος, και
    3. Σφενδουράκης Ιωάννης, Ε.Τ.Ε.Π, Τμήματος, μέλος

Το Διοικητικό μέρος της διαδικασίας, αναλαμβάνει η κ. Κουρουπάκη Νεκταρία, Διοικητική
Υπάλληλο του Τμήματος.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο