Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Erasmus+ & Δια Βίου Μάθηση

11Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα έχει σκοπό έχει την ανταλλαγή φοιτητών από και προς συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, συμμετέχει από το 2004 έως και σήμερα σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ στα προγράμματα αυτά. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus+, να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μια μηνιαία υποτροφία. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το ΕΛΜΕΠΑ μέσω χρηματοδότησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών. Ακόμη, μέσω του ίδιου προγράμματος, αν έχουν ήδη κάνει την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν και 2η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό:

  • σε εταιρεία ή
  • σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
  • σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο o η γνωριμία των εργασιακών συνθηκών και προσεγγίσεων άλλων χωρών
  • η απόκτηση επαγγελματικών επαφών με φορείς του εξωτερικού
  • η εξάσκηση ξένων γλωσσών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν εφόσον:

  1. είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές/ριες και σπουδάζουν στο ΕΛΜΕΠΑ, και
  2. εφόσον έχουν επικοινωνήσει με τη γραμματεία τους και τον ακαδημαϊκό συντονιστή του τμήματός τους και τους έχουν επιβεβαιώσει, ότι έχουν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, και ότι η πρακτική θεωρείται συναφής με το αντικείμενο σπουδών.

Για πρακτική μέσω Erasmus+ οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν από 2 έως 12 μήνες. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει σε όλους τους κύκλους σπουδών, δηλαδή είτε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό και διαρκεί μέγιστο 12 μήνες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για σπουδές ή πρακτική ή συνδυασμό τους.

 

Εύρεση θέσεων Εργασίας για Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό

Αντίθετα με τις σπουδές Erasmus+, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς υποδοχής (εκπαιδευτικά ιδρύματα) με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, στην πρακτική άσκηση δεν ισχύει αυτό. Στην πρακτική άσκηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ίδιοι μια θέση πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρει, είτε αυτή είναι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ακόμη και σε εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, η θέση πρακτικής που θα βρουν, θα πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το αντικείμενο εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τις σπουδές τους και τέλος να τους αποδεχθεί ο συγκεκριμένος φορέας (εργοδότης) για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση, συνεπώς θα πρέπει να προσκομίσουν μια “Επιστολή Αποδοχής από το Φορέα“. Τέτοιες θέσεις σε ιδιωτικούς φορείς που ίσως προχωρήσουν και στην απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού των αποφοίτων μας αργότερα υπάρχουν ήδη στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Κύπρο, αλλά δίνεται η δυνατότητα εύρεσης θέσεων και σε άλλες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες “Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
ΕΛΜΕΠΑ – Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Οδηγούς Erasmus+ του ΙΚΥ:
Ι.Κ.Υ – Οδηγός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
ΙΚΥ – Γενικοί Όροι Erasmus+

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Erasmus+
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Φραγκιαδάκης Γεώργιος Α.
Τηλ: 28430-20016, email:fragkiadakis@hmu.gr

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
https://iro.hmu.gr/contact-us/
Σταυρωμένος , TΘ 1939, 71004, Ηράκλειο, Κρήτη

Μετάβαση στο περιεχόμενο