Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ. 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο