Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ. 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας