Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
 
Προϊσταμένη Γραμματείας
Παπαθανασάκη Κατερίνα, 28430-29497, papathanasaki@hmu.gr
 
Κουρουπάκη Νεκταρία, 28430-29492, nektaria@hmu.gr
Λεθιωτάκης Παύλος, 28430-20005, pavlos@hmu.gr
Πατσιανωτάκη Κατερίνα, 28430-28286, patsianokat@hmu.gr
Ριτζάκης Γιώργος, 28430-29495, georritz@hmu.gr