Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος Γραμματείας
Ριτζάκης Γιώργος, 28430-29497, georritz@hmu.gr

Κουρουπάκη Νεκταρία, 28430-29492, nektaria@hmu.gr
Λεθιωτάκης Παύλος, 28430-20005, pavlos@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο