Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ: Αλκιόνη Χατζάκη,

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «Ενυδάτωση Ανθρώπινου Σώματος και η σχέση της με την Παχυσαρκία»
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. Βασίλης Ζαφειρόπουλος, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέποντα),
2. Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, και
3. Γεώργιος Κριτσωτάκης, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος της Νοσηλευτικής.

Χατζάκη Αλκιόνη email: alkioni_chatzaki@outlook.com

Περίληψη διδακτορικού

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ: Λαπιδάκης Νικόλαος,

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: « Αξιολόγηση των μικροβιολογικών χαρακτηριστικών του ΠΟΠ τυριού “Ξύγαλο” Σητείας (Κρήτη, Ελλάδα), σε σχέση με το “χρόνο ζωής” του»
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1. Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (Επιβλέποντα),
2. Γεώργιος Χαλεπάκης , Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
3. Κυριάκος Κοτζαμπάσης , Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Λαπιδάκης Νίκος email: lapidakis@hmu.gr