Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ζαφειρόπουλος Βασίλειος

Τηλ: 2843029496, 2843020001, email: zafir@hmu.gr

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φραγκιαδάκης Γεώργιος Α. 

Τηλ: 28430-20016, email:fragkiadakis@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μαρκάκη Αναστασία 

 Τηλ: 28430 – 29491, email: anmarkaki@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ψαρουδάκη Αντωνέλλα 

Τηλ: 28430-20009, email:psaroudaki@hmu.gr

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Σπυριδάκη ‘Ασπα

Τηλ: 28430- 20015, email: aspaspyridaki@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μουρατίδου Θεοδώρα

Τηλ: 28430- 29493, email: tmouratidou@hmu.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μαράκη Μαρία

Τηλ: 28430- 20003, email: mmar@hmu.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ράϊκος Βασίλειος

Τηλ: 28430- 20007, email: vraikos@hmu.gr