Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 
ΠΜΣ “Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης”
 
Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεπιστημονική Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων, της Αναπηρίας και της Γήρανσης», με τρεις ειδικεύσεις:
 
Ι. Ηγεσία σε Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας και Πρόνοιας
 
ΙΙ. Κοινωνική Εργασία στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας
 
III. Τεκμηριωμένη Διαιτητική Πρακτική στη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων και Αναπηρίας
 
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων – δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης και διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων, της διαιτητικής – διατροφικής πρακτικής, της διαχείρισης των προκλήσεων που σχετίζονται με την αναπηρία και της προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση και με βάση σύγχρονες αρχές ηγεσίας, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διαχείρισης των αλλαγών σε επίπεδο οργανισμών.
Η καινοτομία του Δ.Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολλαπλών προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες κατά τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, της αναπηρίας και της γήρανσης, αλλά και στην ανάπτυξη νέων τομέων επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ https://cdda.hmu.gr/

 

Σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο