Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Αμφιθέατρα
Έξι όμοια συνεχόμενα αμφιθέατρα, σε κυκλικό σχήμα των εκατό ατόμων το καθένα, με πλήρη οπτικο-ακουστικό και πληροφοριακό εξοπλισμό.

Ένα μεγάλο αμφιθέατρο των διακοσίων ατόμων πλήρως εξοπλισμένο.

 

Εργαστηριακοί χώροι

Εργαστήριο Διαιτολογίας

Εργαστήριο Σύστασης Σώματος

Εργαστήριο Bιοχημείας

Εργαστήριο Εργομετρίας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Εργαστήριο Oργανικής & Aνόργανης Χημείας

Εργαστήριο Βρωματολογίας

Εργαστήριο Πληροφορικής
Εργαστήρια πληροφορικής, δύο όμοιες αίθουσες με 20 σύγχρονους υπολογιστές η κάθε μια.

Βιβλιοθήκη

Κοινόχρηστοι χώροι

Μετάβαση στο περιεχόμενο