Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων προγράμματος σπουδών Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΜΕΠΑ
Αντιστοιχίσεις προγράμματος σπουδών Διατροφής & Διαιτολογίας, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας ΕΛΜΕΠΑ