Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξεταστικής

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

(έκδοση v1)

Ελέγχετε συχνά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές!

Για ερωτήσεις σχετικές με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον αρμόδιο καθηγητή ή με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Τσικαλάκη Γιώργο: gtsikalakis@hmu.gr