Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και εποπτευόμενη και διαρκεί έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής εντάσσεται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι φοιτητές μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την  επαγγελματική τους σταδιοδρομία και διευκολύνουν την ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της Χώρας, μετά την αποφοίτηση.

Από την άλλη, ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να απασχολήσουν, με συμβολική αποζημίωση, άρτια και πρόσφατα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα να αποκτήσουν το πολύ σημαντικό προνόμιο των ασφαλών επιλογών για τη μελλοντική τους στελέχωση.

Ιδρυματικά Υπεύθυνος
Κ. Λουλακάκης
Τηλ.: 2810 379430
Email: loulakak@staff.hmu.gr

 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Αίτηση φοιτητή για Πρακτική 2023-24
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Κατανομή Πρακτικής Άσκησης ανά Φορέα Υποδοχής, χρονικό διάστημα 2017-2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο