Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία θεσμοθετημένη υποχρεωτική διαδικασία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του εκάστοτε Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και εποπτευόμενη και διαρκεί είτε τέσσερις είτε έξι συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να ενταχθεί πλήρως στις επαγγελματικές συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης, αποκομίζοντας πολλαπλά αμοιβαία οφέλη.

Οι εμπειρίες που αποκτά ο φοιτητής/φοιτήτρια μέσα από την πραγματοποίηση της πρακτικής του/της άσκησης, αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική του σταδιοδρομία καθώς τον διευκολύνει να ενταχθεί στο παραγωγικό σύστημα της χώρας μας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο θεσμός της πρακτικής άσκησης, δίνει την ευκαιρία στους φορείς να εντάξουν στον ανθρώπινο δυναμικό τους ένα άρτια και πρόσφατα καταρτισμένο προσωπικό.

Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών ΕΛΜΕΠΑ

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

 

Κανονισμός Λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Φοιτητές Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΛΜΕΠΑ 

Φοιτητές Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο