Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος του Ανθρώπου

Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου συνοψίζονται στο ακόλουθο τρίπτυχο ερευνητικών αντικειμένων / δράσεων:

  1. Διαιτητική – Εφαρμοσμένη Διατροφή. Έρευνα πάνω στην επίδραση της διατροφής σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού ή ασθενών.
  2. Μέτρηση της Σύστασης Σώματος με σύγχρονες μεθόδους – Ανθρωπομετρία. Έρευνα πάνω στην επίδραση που έχει η διατροφή στη σύσταση σώματος (π.χ. ποσοστό σωματικού λίπους, ενυδάτωση σώματος και μυϊκή μάζα). Αξιολόγηση της διατροφικής παρέμβασης μέσω της αλλαγής της σύστασης σώματος.
  3. Υγιεινή και Ποιότητα / Έλεγχος Τροφίμων – Διατροφής. Έρευνα πάνω στον έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων και της διατροφής, γενικότερα. Η επίδρασή τους στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.

Τομείς Έρευνας: Το ερευνητικό πεδίο που ανήκει το εργαστήριο, βάσει της αντιστοίχισης των εξειδικευμένων θεματικών περιοχών των βάσεων δεδομένων NSI και Incites της Thomson Reuters µε τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία και τις υπάρχουσες υποκατηγορίες είναι:

  • Nutrition & Dietetics
  • Health Sciences
  • Medical & Health Sciences

Συνεργασίες: Εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Εργαστήριο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ηπείρου. Επισκέψεις, έρευνα, κοινά προγράμματα.
Κύριοι συνεργάτες εξωτερικού:

  1. Academy of  Health, The Hague University of Applied Sciences, The Netherlands.
  2. Escola Superior de Tecnologia da Saϊde de Lisboa (ESTeSL), Portugal.
  3. Fakultet for Helse- Og IdrettsvitenskapUniversitetet i Agder, Norway.
  4. Universidad VALENCI01, para la titulacin de Nutricin Humana y Diettica, Spain.

Επίσης, συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς. Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για διατροφική παρέμβαση στα σχολεία.

Email Επικοινωνίας: lab.bodycomp@hmu.gr

Διευθυντής Εργαστηρίου
Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής & Αντιπροέδρος Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
E-mail: zafir@hmu.gr

Μέλη Εργαστηρίου
Γεώργιος Α. Φραγκιαδάκης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
E-mail: fragkiadakis@hmu.gr

Αναστασία Μαρκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
E-mail: anmarkaki@hmu.gr

Αντωνέλλα Ψαρουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
Ε-mail:psaroudaki@hmu.gr

Ασπασία Σπυριδάκη, Λέκτορας Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
E-mail: aspaspyridaki@hmu.gr

Νικόλαος Θαλασσινός, Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
E-mail: thalassinos@hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο