Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Παληκαράς Κωνσταντίνος, Μεταδιδάκτορας, palikarask@hmu.gr

 

    • Παφίλη Ζωή, Μεταδιδάκτορας, zoepafili@gmail.com