Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Έκτακτο διδακτικό προσωπικό

    • Παληκαράς Κωνσταντίνος, Μεταδιδάκτορας, palikarask@hmu.gr
    • Παφίλη Ζωή, Μεταδιδάκτορας, zoepafili@gmail.com

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο