Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικά Δικαιώματα Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Για τους αποφοίτους του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται με τα Προεδρικά Διατάγματα 78/1989 (Α’ 36) και 133/2014 (Α’ 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4999/2022, ΦΕΚ 225/τ.Α’/07-12-2022.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας. Για απασχόληση στο Δημόσιο οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως κάτοχοι πτυχίου Διατροφής και Διαιτολογίας, εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022).

Να σημειωθεί ότι τα επαγγ. δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω είναι εκείνα που ίσχυαν για τους απόφοιτους των πρώην ΤΕΙ, και όχι εκείνα του ΑΕΙ (ΤΕΔΔ Χαροκόπειο, Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221).

1. Επαγγελματικά Δικαιώματα Απόφοιτων Δ&Δ 1989

2. Προεδρικό διάταγμα Διαιτολόγων (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) 2014

3. Ν. 4999-2022, Άρθρο 32

4. Προσοντολόγιο – Κλαδιολόγιο_FEK-2022 Τεύχος Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο