Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Theodora Mouratidou

CV Theodora Mouratidou

E-mail: tmouratidou@hmu.gr

Theodora Mouratidou, Department of Nutrition and Dietetics Sciences, School of Health Sciences, Hellenic Mediterranean University 

Theodora Mouratidou is an Associate Professor at the Hellenic Mediterranean University with over 15 years of experience delivering research, policy support and consultancy in the fields of nutrition, obesity, public health, policy development and NCDs prevention under the framework of data analysis, monitoring and evaluation, capacity building and knowledge management. She has worked for and advised organizations such as the European Commission, UN agencies (WHO, FAO, IOM and IAEA) and academic institutions. Over the years, she investigated the relationship between diet, obesity and NCDs, supported EU legislative policy development on trans fatty acids, supported the EU Action Plan on Childhood Obesity 2014 – 2020, worked on capacity building for the integration of nutrition indicators into budget and health surveys, and focused on knowledge management. She has 64 peer-reviewed publications, 1 book chapter, 8 scientific/technical reports and has supported the organization of 1 international tri-agency UN conference, 1 national conference and 6 international scientific/technical/training events. She has worked in 7 large population research projects and coordinated 3 of them – she has undertaken data collection, analysis (including advanced statistical models) and reporting. Additionally, she has supported the coordination of 3 projects relevant to scientific and technical support for policy, strategic and legislative development.

Μετάβαση στο περιεχόμενο