Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υπηρεσίες

1o ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ -ΣΤΟΧΟΣ

Παροχή υπηρεσιών σε θέματα διατροφικής υποστήριξης

Διαιτολογικό ιστορικό, Ιατρικό ιστορικό, Ανθρωπομετρία, Εργομετρία, Φυσιολογία, Βιοχημικοί δείκτες, Έλεγχος βάρους, Διαιτητικές συνήθειες, Μελέτη HACCP, Σύσταση σώματος (εργαστήριο σύστασης σώματος κτλ.)

Άμεση εφαρμογή Εφαρμογή υπάρχουσας Τεχνογνωσίας

Ξενοδοχεία,

Νοσοκομεία,

Δημόσια Σχολεία Γηροκομεία,Αλλοι φορείς του Δημοσίου

2o ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ -ΣΤΟΧΟΣ
Εργαστήριο Καινοτόμων 
Τεχνικών Ποιοτικού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης:
Προσδιορισμός Φυσικοχημικών και οπτικών σταθερών χρήσιμων στον ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση, τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων 
Άμεση εφαρμογή
Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων υπό την προϋπόθεση ανάλογης χρηματοδότησης για αγορά εξοπλισμού
 Εφαρμογή υπάρχουσας Τεχνογνωσίας που εφαρμόζεται σε άλλους Επιστημονικούς τομείς
Διεπιστημονικότητα
Έρευνα στον τομέα
Συνεταιρισμοί Αγροτικών Προϊόντων, Εταιρίες Διαγνωστικών,
Εταιρίες Τροφίμων, Εταιρίες Πιστοποίησης
3o ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ -ΣΤΟΧΟΣ
Κατάρτιση Θρεπτικών 
Ετικετών Τροφίμων
Υπό την προϋπόθεση ανάλογης χρηματοδότησης Εφαρμογή υπάρχουσας Τεχνογνωσίας Μεγάλες Βιομηχανίες Τροφίμων
4o ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑ -ΣΤΟΧΟΣ
Εργαστήριο Βιολογικών 
Επιστημών:
Προετοιμασία, καθαρισμός και χαρακτηρισμός πολυκλωνικών αντισωμάτων
Σχεδιασμός και αξιοποίηση μοριακών δεικτών (DNA) και εκκινητών
Άμεση εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ανάλογων εγκαταστάσεων Εφαρμογή υπάρχουσας Τεχνογνωσίας
Διεπιστημονικότητα
Έρευνα στον τομέα
Εταιρίες Διαγνωστικών, Ερευνητικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία  

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο