Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών

  1. Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται Πτυχίο.
  2. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής πτυχίου, οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:  https://morpheus.hmu.gr/ και στη συνέχεια να μεταβούν στην πρόσκληση «Αίτηση Αποφοίτησης» και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης, οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος:
  • την Ακαδημαϊκή Ταυτότητά τους, αν έχει εκδοθεί
  • Οποιοδήποτε άλλο υλικό έχουν χρεωθεί από το Τμήμα.
  1. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος πιστοποιητικό αποφοίτησης, το οποίο επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου, ενώ η χορήγηση του τίτλου σπουδών απονέμεται μετά την Τελετή Καθομολόγησης. Η μορφή του πτυχίου είναι κοινή για όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο