Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προγράμματα

Διαχείριση βάρους κατά την περίοδο μετά τα περιοριστικά μέτρα

Αρχιμήδης Ι

Αρχιμήδης ΙΙ

Αρχιμήδης ΙΙΙ (υποέργο 7)