Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης για εντεταλμένους τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης για εντεταλμένους τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο