Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24/17/01/2024 με A.Δ.Α. ΨΡΧΓ46ΜΗ2I-ΥΦΕ

Πρακτικό αξιολόγησης 1

Πρακτικό αξιολόγησης 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο