Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων

Όσοι/ες  φοιτητές/τριες  θα παρακολουθήσουν αυτό το εξάμηνο το Εργαστήριο «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων», να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο Ε’ την Τρίτη 20/02/2024 και ώρα 11:00, για το εισαγωγικό εργαστήριο και διαχωρισμό ομάδων.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

 

H  Διδάσκουσα

Μετάβαση στο περιεχόμενο