Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την υπ’ αρ 11η /Θ4/17.07.2023 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική μηνός Σεπτεμβρίου 2024 σε ό,τι αφορά τα μαθήματα εργαστηρίου, έχουν οι φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Πτυχιακή τους εργασία, όπως επίσης και την Πρακτική τους άσκηση και τους υπολείπονται έως είκοσι (20) Διδακτικές Μονάδες για τη λήψη Πτυχίου.
Διαδικασία

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για το μάθημα εργαστηρίου στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική μηνός Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.07.2024 έως 15.07.2024, στο email nektaria@hmu.gr
Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εξεταστούν από τη Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης.
Από τη Γραμματεία

    Μετάβαση στο περιεχόμενο