Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κανονισμός Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναφέρεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους».

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με αποδοτικότερο τρόπο, στοχεύοντας στη μείωση των λιμναζόντων φοιτητών.

Με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/ φοιτήτρια να έχει άμεση και αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φοιτητής θα δύναται να ενημερώνεται από που μπορεί να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα που τον απασχολούν σχετικά με τις προσωπικές του αξίες και στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Αντιστοίχιση Φοιτητών με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κανονισμός Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου