Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ρύθμιση θεμάτων Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας για φοιτητές των ΠΠΣ του πρώην ΤΕΙ Κρήτης

Ρύθμιση θεμάτων Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας για φοιτητές των ΠΠΣ του πρώην ΤΕΙ Κρήτης