Τμήμα Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

2η Ανακοίνωση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΕΑΡ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ (ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024)

Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Εαρινό 2024

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ εαρινό 2023-24

Βεβαίωση-Αποδοχής-από-φορέα-2023-24

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2023-24

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ 2023-2024

Ανακοίνωση Πρακτικής άσκησης τμήματος

Αίτηση-φοιτητή-για-Πρακτική-2022-23

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ εάρ 2022-23 Β΄ κύκλος

Βεβαίωση-Αποδοχής-από-φορέα-2022-23

 

Σχέδιο_Κανονισμός ΠΑ φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ 2022 – 2023

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑ ΕΛΜΕΠΑ εαρ 2022-23

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές ΕΛΜΕΠΑ – εαρ 2022-23

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές ΠΠΣ ΤΕΙ εάρ 2022-23

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΠΑ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2022 03.10.2022

Ανακοίνωση για δίμηνη ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ 10 2022

Ανακοίνωση ΠΑ νέο ΕΣΠΑ_για φοιτητές 10 2022

ΦΕΚ 187_τ.Α_30-09-2022_σ.23

 

Τηλεφωνικός κατάλογος Υγειονομικών Μονάδων & στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνων Τμημάτων Κλινικής Διατροφής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Εαρινό εξάμηνο 2022

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές 2022 v1

Μέτρα για Covid-19 από 13-20 Σεπτέμβρη 2021

Διαγνωστικός έλεγχος στο δημόσιο

Ανακοίνωση τμήματος Πρακτική άσκηση 2021 31.08.2021

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές 9 2021

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές 9 2021

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης με επιδότηση από το ΕΣΠΑ 1/6 – Αναγγελία ΕΡΓΑΝΗ – ΙΔ

  1. Οδηγίες προς φορέα απασχόλησης φοιτητή  Πρακτική Άσκηση
  2. Εγκριτική Απόφαση -ΠΑ Τοποθετήσεις 6/2021
  3. ΦΕΚ Εφαρμογή self test ΑΕΙ

 

Επανέναρξη πρακτικής δια ζώσης από 01.06.2021:

  1. Ανακοίνωση -Πρακτική _ Δια ζώσης έναρξη 1-6-2021
  2. ΦΕΚ 1872-τΒ- 8.5.2021
  3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑ 5 2021
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑ 5 2021
  5. Εφαρμογή self-test στα Πανεπιστήμια

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021, με ενδεχόμενη ημερομηνία έναρξης ΠΑ την 01.06.2021

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ 2021

Διαδικασία για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με μειωμένη διάρκεια

     1_ΥΔ ΠΑ 70% -ΔΔ

     2_ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΟ-ΦΟΡΕΑ

     3_ΠΡΟΤΥΠΟ-ΤΕΛΙΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΗ

     3_ΠΡΟΤΥΠΟ-ΤΕΛΙΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΗ

     3_Οδηγίες συμπλήρωσης έκθεσης ΠΑ

     4_ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ

     4_ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

     5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΙΔ

     6_ΣΡ546ΜΗ2Ι-ΨΥΣ – ΔΔ

 

Απόφαση Τμήματος σε ότι αφορά στη δυνατότητα ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών εαρινού εξαμήνου 2020 , από 01.03.2020 έως 01.07.2020, με μειωμένη χρονική διάρκεια

Νέα παράταση αναστολής της Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία έως 25.01.2021

Σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΦΕΚ 30/Β/8-1-2021  ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00″ η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία αναστέλλεται έως 18/1/2021

Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Φορέα για εξ αποστάσεως Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 ΦΕΚ B’ 5486/12.12.2020 με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” η πρακτική άσκηση αναστέλλεται έως 7/1/2021 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – Εξ Αποστάσεως 2020 ν2

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης έως τη Δευτέρα 14.12.2020

Δυνατότητα εξ αποστάσεως Πρακτικής Άσκησης (μέσω τηλεργασίας)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – Εξ Αποστάσεως 2020 (Τηλεργασία)

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης λόγω COVID-19, από 07.11.2020 έως 30.11.2020

Σταδιακή Άρση απαγόρευσης διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης
Σταδιακή Άρση απαγόρευσης διεξαγωγής Π.Α. / παραλαβή αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ολοκλήρωσης ή έναρξης Π.Α. έως 15.05.2020
Προσωρινή απαγόρευση διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου 2020
Διακοπή από 18.03.2020, πρακτικής άσκησης Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, σε όλους τους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρακτική Άσκηση EAΡ. 2020
Αίτηση φοιτητή Πρακτική Άσκηση ΕΑΡ. 2020
Αίτηση φοιτητή Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ ΕΑΡ. 2020
Βεβαίωση αποδοχής (ΑΠΛΗ) Ιδιωτικού Φορέα ΕΑΡ. 2020
Βεβαίωση αποδοχής ΕΣΠΑ Ιδιωτικού Φορέα ΕΑΡ. 2020
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Δημόσια Νοσοκομεία ΕΑΡ. 2020
Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Εαρινό Εξάμηνο 2019 – 2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο